Jak zacząć planowanie inwestycji deweloperskiej?

Czy profesjonalna agencja skupiona na branży deweloperskiej, może mieć wpływ na sukces inwestycji, jeszcze przed jej rozpoczęciem?

Czy możliwe jest, by wsparcie agencji marketingowej mogło przesądzić o lokalizacji, charakterze czy grupie potencjalnych nabywców nieruchomości, a także o cenie, jaką klienci będą chcieli za nią zapłacić, a tym samym sukcesie biznesowym? To pytanie może zadać sobie niemal każdy deweloper. Na rynku już od jakiegoś czasu działają podmioty, które dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniom, są w stanie wpłynąć na sukces danej inwestycji deweloperskiej, planując ją od początku. 

Rynek nieruchomości, nacechowany licznymi zmiennościami, wywołanymi różnymi czynnikami: społecznymi, ekonomicznymi, wahaniami na rynku pracy czy kwestią dostępności finansowania, napotykał dotychczas realne ograniczenia możliwości planowania inwestycji deweloperskich od etapu „zero”, czyli jeszcze przed rozpoczęciem budowy, a często nawet przed zakupem gruntu. Na szczęście, sytuacja ta na przestrzeni ostatniej dekady ulega zmianie i część firm, zajmujących się budową i sprzedażą nieruchomości, może pozwolić sobie na w pełni przemyślane działania. Działania, dzięki którym można spojrzeć na inwestycję jak na w pełni zaplanowany i przygotowywany produkt szyty na miarę potrzeb zarówno kupujących jak i dewelopera, ale przede wszystkim dopracowany nawet w najdrobniejszych szczegółach. W podejściu tym kluczem jest wiedza oraz wsparcie odpowiedniego partnera, który taką wiedzę posiada i wie jak ją wykorzystać w celu przygotowania optymalnej strategii.

Wiedza

Agencja, która ma być dla dewelopera realnym wsparciem, a często całkowicie zdejmować z niego ciężar związany z wieloma działaniami, musi być podmiotem sprawdzonym o unikalnym splocie kompetencji i wiedzy. Musi doskonale znać rynek nieruchomości, a także specyfikę branży deweloperskiej. Podczas współpracy jej działania powinny obejmować przede wszystkim: badania rynku oraz prowadzenie różnego rodzaju pogłębionych analiz, przygotowywanie strategii biznesowej skoncentrowanej na kliencie oraz wykorzystywanie najskuteczniejszych narzędzi i kanałów promocji w celu systematycznej i zadowalającej dewelopera sprzedaży.

Bezpłatna konsultacja

Analizy. Badania. WNIOSKI! 

Wśród niezbędnych analiz, koniecznych do wykonania na etapie „zero” wymienić należy:

  • Analizy rynku dotyczące popytu na rynku danego rodzaju nieruchomości,
  • Analizy konkurencji,
  • Analizy związane z dostępnością gruntów oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  • Analizy trendów na rynku projektów architektonicznych,
  • Analizę transakcji dokonanych na rynku wybranego rodzaju nieruchomości na przestrzeni przynajmniej 3 ostatnich lat,
  • Analizę obecnego wachlarza skutecznych działań marketingowych.

Zebranie wymienionych powyżej informacji, dokonanie ich analizy i wyciągnięcie wniosków, pozwala na podjęcie decyzji dotyczących wielu kluczowych elementów związanych z daną inwestycją.

Pamiętać należy jednak, że nigdy nie będą one pozbawione błędów. Można je jednak zminimalizować dzięki nieograniczaniu się do badania konkurencji z lokalnych rynków i o podobnym profilu oraz szerokiemu spojrzeniu na obecną sytuacje społeczno-ekonomiczną i polityczną. Taka wizja pozwoli na wyciągnięcie najbardziej trafnych wniosków i pozwoli podjąć najlepsze decyzje biznesowe.

Doświadczona agencja, wspierająca dewelopera na etapie „zero”, po sprecyzowaniu samej grupy, jest oczywiście także w stanie, ze wszystkimi detalami, opracować niezbędne elementy strategii działań marketingowych i sprzedażowych.

Deweloper może liczyć zatem na zaplanowanie i wykonanie wszystkich działań w ramach przygotowanej strategii marketingowej w tym

-opracowanie historii inwestycji i wskazanie najważniejszych jej elementów,

-branding i identyfikację wizualną,

-przygotowanie strony internetowej,

-wybór najefektywniejszych kanałów komunikacji,

-opracowanie media planu,

-ustalenie budżetu marketingowego,

-oszacowanie  efektywności kampanii,

-przygotowanie contentu.

Ponadto, opieka marketingowa to także stała optymalizacja i raportowanie realizowanych działań oraz podsumowanie ich skuteczności wraz z analizą i wnioskami.

Partner w biznesie

Specjalistyczna agencja marketingowa, taka jak nasza, to dla dewelopera planującego inwestycję nieruchomościową, nie tylko partner, który pomaga w skutecznym przeprowadzeniu działań promocyjnych oraz wspierających sprzedaż. Sprawdzony i doświadczony podmiot może być także doradcą, konsultantem, a przede wszystkim współtwórcą sukcesu danej inwestycji i decydować o wielu jej kluczowych elementach. Agencja taka dzięki posiadanym kompetencjom, często niedostępnym w ramach struktur samego dewelopera, pomaga w podjęciu najlepszych decyzji oraz wyborze optymalnych rozwiązań.

Zaufali nam

Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam

Dowiedz się jak zwiększamy wartość inwestycji deweloperskich oraz generujemy wysokiej jakości leady sprzedażowe

Bezpłatna konsultacja
Kontakt