Analiza konkurencji w branży nieruchomości – o czym należy pamiętać?

Droga do sukcesu w branży nieruchomości wymaga podjęcia się określonych działań. Wśród nich niezwykle istotna jest analiza konkurencji, dzięki której możliwe jest lepsze poznanie nie tylko potencjalnych klientów, ale i zrozumienie, czym wyróżniają się konkurencyjne firmy. Warto przy tym pamiętać o tym, jakich błędów należy unikać, a w szczególności zwracać uwagę na to, jakie elementy powinny znaleźć się na liście do przeanalizowania.

Czym jest analiza konkurencji?

Czym w ogóle jest analiza konkurencji? Jest to ciągły proces, który obejmuje działania mające na celu identyfikację zarówno obecnych, jak i potencjalnych konkurentów. W ramach analizy konkurencji dokonuje się stałego monitorowania wszystkich działań rywali w tych aspektach, które są kluczowe dla ich funkcjonowania na rynku. Dotyczyć to może zarówno działań lokalnych, sieciowych, jak i wszystkich, które łączą się z prowadzonym biznesem. Dobrze przygotowana analiza konkurencji otwiera nam drogę do zyskania przewagi w branży.

Cel, który przyświeca analizie konkurencji

Podstawowym celem analizy konkurencji jest uzyskanie jak najpełniejszej wiedzy związanej z funkcjonującą na rynku konkurencją. Istotne jest jak najpełniejsze uzupełnienie dotychczas posiadanej wiedzy, która nie powinna ograniczać się tylko do pojedynczych elementów związanych z branżą nieruchomości, ale koniecznie powinna obejmować wszystkie ważne aspekty, które wpływają na sukces z perspektywy branży nieruchomości. Jednak celem takiej analizy nie jest jedynie zebranie tych informacji, ale również stworzenie na ich bazie wniosków. Co za tym idzie, dobrze poprowadzone badanie konkurencji inwestycji powinno wskazać nam elementy, które budują sukces konkurentów. Celem jest więc wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu zbudowania realnej przewagi konkurencyjnej. Dzięki uzyskanym wnioskom można zbudować właściwą strategię marketingową lub strategię wejścia na rynek. Ostatecznie celem jest więc sprawienie, aby potencjalni klienci wybierali nieruchomości oferowane przez nas, nie zaś przez naszą konkurencję. Dzięki zdobytym informacjom zostanie przez nas przeprowadzona skuteczna kampania marketingowa. Sprzedaż domów będzie wyraźnie zauważalna, a co za tym idzie, znacząco zwiększymy wpływy naszego biznesu.

Błędy popełniane przy analizie konkurencji

Rozszerzyć zakres konkurencji, którą będziemy analizować. Nie powinno się przy tym pomijać również pojedynczych ofert osób prywatnych. Ważne jest również to, aby nie pozwolić sobie na wąską analizę konkurencji. Choć można ograniczyć się do ceny, metrażu oraz kanałów komunikacji z klientami, równie istotne może się okazać przeanalizowanie mocnych i słabych stron ofert klientów, a także elementów, które pozwalają na wyróżnienie konkretnej oferty.

Co powinna zawierać analiza konkurencji w branży nieruchomości?

W przypadku każdej analizy konkurencji niezwykle istotne jest uwzględnienie czynników, które charakteryzują daną branżę. Co za tym idzie, istotne jest uwzględnienie jak największej liczby czynników. Co warto przeanalizować?

  • Oferta – ważne jest sprawdzenie, jakie dokładnie oferty nieruchomości przedstawia konkurencja. Należy je przeanalizować w kontekście podobieństwa do Twojej oferty, a następnie w zakresie cen, standardzie czy też długości czasu, w jakim dane oferty widnieją na stronie.
  • Grupa docelowa – ważne jest zweryfikowanie cech charakteryzujących grupę docelową konkurencji. Tu warto uwzględnić wiek klientów, ich cechy, potrzeby.
  • Strategia prowadzenia kampanii marketingowej – tu warto uwzględnić narzędzia i kanały komunikacyjne, które konkurencja stosuje wobec grupy docelowej. Warto również przeanalizować działania SEO oraz realizacje kampanii marketingowej, które stosuje konkurencja.
  • Mocne oraz słabe strony – ta analiza powinna dotyczyć zarówno mocnych stron, jak i słabych stron nie tylko Twojej firmy i ofert, ale i ofert konkurencji.
  • Aktualne raporty cenowe rynku nieruchomości – warto przy tym skupić się na cenach transakcyjnych.
  • Przewagi konkurencyjne – koniecznie należy zweryfikować, jakie cechy oferty wybijają się na tle konkurencji, które można wykorzystać. To właśnie przewagi konkurencyjne mogą okazać się pomocne przy lepszym przedstawieniu oferty w kontekście oferty konkurencji.

Analiza konkurencji to bardzo ważny element w dobrze opracowanej strategii sprzedaży. Nie może ona być robiona zbyt pobieżne i w zbyt wąskim obszarze. Warto przeprowadzić analizę szeroko pojętej konkurencji, biorąc jako elementy porównawcze także mniej oczywiste fakty. Musimy uzmysłowić sobie mocne i słabe strony konkurujących z nami firm. Jeżeli będziemy taką analizę wykonywali sukcesywnie, to mamy dużą szansę na to, że nasza oferta będzie odpowiadała najlepiej na potrzeby klientów.

Bezpłatna konsultacja

Źródło:

  • https://agencjaiam.pl/planowanie-strategiczne-wstep-do-doskonalenia-procesow-marketingowych-i-sprzedazowych/

Zaufali nam

Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam

Dowiedz się jak zwiększamy wartość inwestycji deweloperskich oraz generujemy wysokiej jakości leady sprzedażowe

Bezpłatna konsultacja
Kontakt