Warto wiedzieć, by świadomie podejmować decyzje, czyli o szkoleniach i konsultacjach z zakresu marketingu dla deweloperów.

Myślenie o tym, że marketing to przecież tylko reklama, na szczęście już dawno odeszło do lamusa, choć niestety zdarzają się jeszcze czasem sporadyczne wyjątki przedstawicieli biznesu, którzy uważają inaczej. Od lat osoby świadomie zarządzające przedsiębiorstwami wiedzę bowiem, że wszelkie działania komunikacyjne, to jeden z ważniejszych elementów strategii przedsiębiorstwa, często decydujące nie tylko o wizerunku czy poziomie sprzedaży, ale przede wszystkim o „być albo nie być” danej organizacji na rynku. By świadomość ta miała jednak oparcie na solidnych fundamentach, istotne jest by osoby zarządzające oraz zajmujące kluczowe kierownicze stanowiska w firmach, posiadały chociaż podstawową wiedzę z obszaru marketingu, by móc zrozumieć jego znaczenie i samodzielnie znaleźć odpowiedzi na pytania: „Dlaczego niektóre działania wymagają poniesienia określonych kosztów? Jakie przynoszą efekty i na jakie obszary działalności firmy wpływają? Czemu należy wykonać pewne czynności w określonym momencie i czemu tak ważna jest strategia działań komunikacyjnych, stawiająca klienta w centrum uwagi?”. Sytuacja ta dotyczy również deweloperów, którzy by mieć pełny obraz funkcjonowania własnego biznesu i zrozumienia zachodzących pomiędzy marketingiem, a innymi obszarami zależności, powinni poznać przynajmniej podstawy i nie bać się zadawać nawet najtrudniejszych pytań specjalistom odpowiedzialnym za ten obszar.

Poszczególne sektory przedsiębiorstw przenikają się coraz bardziej, a funkcje zarządzania wzajemnie się uzupełniają, tworząc sieć powiązań i zależności, w których każdy element ma znaczenie i wpływ na pozostałe działy. Tak tworzona mapa ma wpływ na poprawne funkcjonowanie organizacji w świecie zmienności i niepewności. Drogą do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest zatem posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy z danego obszaru i otaczanie się doradcami i ekspertami (również zewnętrznymi), którzy w każdej chwili są w stanie uzupełnić ewentualne braki i wytłumaczyć zasady efektywnego wykorzystywania stale pojawiających się nowych rozwiązań czy narzędzi.

Takie nastawienie do prowadzenia biznesu jest szczególnie istotne w przypadku deweloperów i realizowanych przez nich inwestycji, z których każda jest w zasadzie odrębnym projektem, często wymagającym innego podejścia, zastosowania mniej lub bardziej nieszablonowych rozwiązań, ale też nierzadko innych narzędzi komunikacji, promocji i sprzedaży.

Zapytaj o szkolenie dla siebie lub Twojego zespołu

Marketing – co powinien wiedzieć o nim deweloper?

W zależności od wielkości i struktury danej firmy deweloperskiej podstawową wiedzę na temat marketingu powinien posiadać zarząd, dyrektorzy poszczególnych działów – w tym w szczególności szef działu sprzedaży, ale także menadżerowie zarządzający zespołami. W obecnych czasach konieczność taką wymusza bowiem klientocentryzm i holistyczne podejście do budowania wrażeń klienta w takcie każdego kontaktu z daną marką. Chodzi o to, by bez względu na to czy zobaczy on reklamę danej nieruchomości w internecie czy na bilbordzie, spotka się ze sprzedawcą, kierownikiem budowy czy chociażby porozmawia z recepcjonistką, miał takie same wrażenia i spotykał się z identycznym przekazem oraz poziomem obsługi.

Każda zatem z osób mających wpływ na zarządzanie jakimkolwiek obszarem w ramach struktury firmy deweloperskiej i przekazująca swoją wiedzę w dół struktury organizacji, powinna posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu:

  • badań i analizy marketingowej,
  • tworzenia skutecznej strategii,
  • zachowań klientów,
  • dostępnych aktualnie narzędzi i rozwiązań,
  • budowania lejka sprzedażowego,
  • analizy efektywności i wyników poszczególnych kampanii,
  • planowania budżetu.

Posiadanie wiedzy z powyższych obszarów jest gwarancją zrozumienia znaczenia holistycznego spojrzenia na marketing, efektywności realizowanych kampanii i konieczności stałej optymalizacji podejmowanych działań, ale przede wszystkim bliższego poznania zachowań i oczekiwań klientów. Dzięki stałemu dostępowi do określonych informacji z tego obszaru, wzrasta świadomość przekładania się poszczególnych aktywności komunikacyjno-promocyjnych na wolumeny sprzedaży, przychody oraz zyski firmy, ale też funkcjonowanie całej organizacji, i to nie tylko na poziomie zarządu, ale wszystkich osób zarządzających. Zmienia się podejście do inwestowania w nowe rozwiązania, a często nawet dopytywania przedstawicieli agencji prowadzącej kampanie marketingowe o możliwość wykorzystania w nich określonych działań czy narzędzi, o informacje na które natknęło się podczas samokształcenia, udziału w konferencjach lub podczas rozmów z innymi przedstawicielami biznesu.

Skąd czerpać wiedzę?

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta – z pewnych i sprawdzonych źródeł. W czasach nieograniczonego dostępu do niemal nieskończonych zasobów wiedzy, najważniejsze jest czerpać ją od ekspertów i doradców, których wiedzę można zweryfikować (najlepiej w praktyce) lub oprzeć się na opiniach innych, którzy już ją zweryfikowali. Często poza ogromnymi zasobami specjalistycznej literatury, opisanymi case studies, możliwością zapoznania się z tutorialami, podcastami, nagraniami, możliwością uczestniczenia w wielu wydarzeniach stacjonarnych oraz online, a także skorzystania z  bogatej oferty firm szkoleniowych, warto po prostu zwrócić się do podmiotów, z których wsparcia w tym obszarze korzysta się na co dzień.

Dobra agencja to taka, którą zwykle wybiera się kierując się oceną jej dotychczasowych doświadczeń i sukcesów, poziomu wiedzy posiadanej przez wchodzących w skład specjalistów, opinią innych klientów, ale przede wszystkim tym, w jaki sposób podchodzi do danego klienta z poziomu edukowania i dzielenia się własną wiedzą. Zaufany partner to ten, który nie boi się, że jego unikalne kompetencje zostaną „wykradzione”, tylko ten, który ma pełną świadomość, iż oferowane przez niego usługi, dzięki miksowi kompetencji, obsługi klienta i wypracowanemu procesowi realizacji kampanii, odpowiadającemu na indywidualne potrzeby, są na tyle skuteczne i profesjonalne, że nawet wskazane jest stałe dzielenie się ze zleceniodawcą tajnikami własnej pracy, by mógł bardziej otwarcie i świadomie podejmować decyzje o realizacji określonych działań przy użyciu nowych, niewykorzystywanych jeszcze dotychczas przez niego narzędzi. Wejście zatem we współpracę z takim podmiotem, który poza przygotowaniem i egzekucją strategii pozostaje w stałym kontakcie z klientem, jest jego doradcą, przewodnikiem, a często też nauczycielem, to najlepsze rozwiązanie dla firm, które nie chcą ślepo inwestować w działania komunikacyjne, ale mieć pełną świadomość tego, na co dokładnie są przeznaczane środki z budżetu, jakie efekty przynoszą poszczególne aktywności, jakich zwrotów z inwestycji można się spodziewać i ewentualnie, jakie działania optymalizacyjne należy podjąć, by móc uzyskać jeszcze lepsze wyniki.

Czasem przedstawiciele danego dewelopera potrzebują bowiem krótkich konsultacji, czasem całodziennego warsztatu, a czasem nawet serii szkoleń, które mają dać im lub poszerzyć wiedzę z danego zagadnienia. Normlanym działaniem dobrej agencji jest zabezpieczenie tych potrzeb w oczekiwanej przez klienta formule, tak by dalsza współpraca odbywała się na płaszczyźnie dialogu równorzędnych partnerów, a nie jakichkolwiek zależności. Nie jest bowiem jedynym celem żadnej ze stron współpracy na linii deweloper-agencja, zapewnienie jedynie zysków z danej kampanii, ale przede wszystkim zbudowanie płaszczyzny porozumienia i zaufania, umożliwiającej dalsze prowadzenie wspólnych, efektywnych i satysfakcjonujących dla obu stron kampanii marketingowych, których znaczenia rozumieją wszyscy.

Bezpłatna konsultacja z ekspertem z dziedziny marketingu nieruchomości

Zaufali nam

Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam

Dowiedz się jak zwiększamy wartość inwestycji deweloperskich oraz generujemy wysokiej jakości leady sprzedażowe

Bezpłatna konsultacja
Kontakt