Kaizen w marketingu nieruchomości

Działalność deweloperska na rynku nieruchomości to skomplikowany proces, łączący różne rodzaje działań, począwszy od analizy rynku i konkurencji, pozyskiwania gruntów pod inwestycję, przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji aż do marketingu i sprzedaży gotowych mieszkań oraz lokali komercyjnych. Zarządzanie projektem wymaga precyzyjnego planu i zaangażowania różnych podmiotów oraz specjalistów. Każdy projekt to również okazja do uczenia się na błędach, które przy takim poziomie skomplikowania są nieuniknione. W tym artykule zachęcamy do skorzystania z metody zarządzania, która  przyniosła sukces wielu przedsięwzięciom biznesowym. 

Co to jest Kaizen? 

Kaizen to japoński system zarządzania firmą, który zyskał popularność w świecie biznesu i zdobywa uznanie także w Polsce. Samo słowo „Kaizen” oznacza zmianę na lepsze (kai=zmiana, zen=dobro). Istotą tego systemu jest systematyczne wprowadzanie drobnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu firmy, które stopniowo przekładają się na zauważalny sukces biznesowy.

Rezultaty wdrożenia Kaizen nie będą widoczne od razu. Pomimo widocznych odniesień do japońskiej tradycji jest to na wskroś nowoczesna metoda biznesowa, która idzie pod prąd ugruntowanego przekonania, że po wdrożeniu innowacji powinniśmy oczekiwać natychmiastowego rezultatu. Kaizen to w istocie zbiór zasad postępowania, które konsekwentnie realizowane powinny nas z czasem doprowadzić do oczekiwanego celu.  Co więcej, ten zbiór zasad jest tak sformułowany,  że można je zastosować również w życiu prywatnym.

Prowadź biznes w stylu Kaizen

Biznesowy sukces w długiej perspektywie

Metoda Kaizen opiera się na założeniu, że duże, wprowadzane ad hoc zmiany, eksperymenty i pomysły rozwijane pod wpływem impulsu albo w wyniku podpatrywania konkurencji, czy to w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, czy efektywności, systemu motywacyjnego dla pracowników, progów sprzedażowych itp. nie tworzą wartości dodanej, lecz raczej wprowadzają chaos w firmie, angażując zasoby ludzkie i finansowe oraz zagrażając  jej stabilności w dłuższej perspektywie.

Tymczasem Kaizen opiera się systematyczności i dyscyplinie. Metoda małych kroków pozwala na lepsze zarządzanie i kontrolę procesów w firmie. Zmiany są przeprowadzane w niewielkim zakresie, również te, które zmierzają do rezygnacji z jakiegoś przedsięwzięcia. W efekcie, organizacja zachowuje stabilną strukturę i funkcjonuje bez zakłóceń. W metodzie Kaizen liczy się kultura organizacyjna, umiar i spokojne podejście do każdego zadania.

Kaizen jako użyteczne narzędzie w marketingu i sprzedaży nieruchomości 

Kaizen w marketingu może przyczynić się do znaczącej poprawy procesów dotyczących na przykład kanałów promocji i wsparcia sprzedaży inwestycji mieszkaniowych. W sytuacji, gdy któryś z nich przynosi niesatysfakcjonujące wyniki finansowe, pojawia się pokusa radykalnych zmian albo nawet rezygnacji z jakiegoś elementu sprzedaży. Taki sposób działania odbija się nie tylko na wynikach jednego segmentu, ale w sposób demobilizujący wpływa na pozostałe działy w organizacji i w konsekwencji na cały personel. W ramach metody Kaizen taki kanał promocji otrzymałby szczególne, merytoryczne i organizacyjne wsparcie, poprzedzone drobiazgową analizą kryzysowej sytuacji i  szczegółową diagnozą, a następnie zostałby wdrożony program konsekwentnie i stopniowo wprowadzanych zmian, które miałyby na celu wzmocnienie jego potencjału sprzedażowego.

Kaizen polega na nieustannej analizie i wyciąganiu wniosków. Do tego celu przydatne są wszelkiego rodzaju dane statystyczne, albowiem dzięki nim najlepiej widać progres albo zastój. Z tego względu metoda ta może się okazać niezwykle skuteczna w budowaniu i realizowaniu planów sprzedażowych, układaniu budżetów i strategii marketingowych. W warunkach rynku nieruchomości ten element ma szczególnie ważne znaczenie. Proces inwestycyjny trwa czasem kilka lat, przy zmiennej sytuacji w zakresie popytu i podaży. Szczegółowa analiza danych daje wgląd w aktualną sytuację i poziom realizacji planów, umożliwia szybką korektę działań, ale też informuje o sytuacji rynkowej, branży i pojawiających się w niej trendach.

Kaizen znajduje świetne zastosowanie zarówno w kreowaniu narzędzi sprzedażowych, jak i odnoszących się do sfery szeroko rozumianej promocji. W istocie,  w tym drugim przypadku także mamy do czynienia z łatwo dostępnym materiałem analitycznym, na przykład poprzez raporty dotyczące wyświetleń i pozycjonowania stron internetowych oraz profili firmowych w social mediach. Drobiazgowa analiza popularności postów daje nam informacje o możliwym pożądanym kierunku naszych działań w celu poprawy kluczowych wskaźników efektywności sprzedaży, sposobach dotarcia do docelowej grupy klientów i nowych formach promocji inwestycji.

Kaizen to kultura doskonalenia pracy

Najlepszym miernikiem skuteczności metody Kaizen jest fakt, że już od kilkudziesięciu lat jest ona z powodzeniem stosowana i zyskuje nowych zwolenników. Kluczowe dla tej metody jest zrozumienie i sprawdzenie we własnej praktyce, że stosowanie małych kroków daje dobre efekty. Wymaga to jednak systematyczności i stałego zaangażowania oraz ciągłego doskonalenia procesów i różnych aspektów funkcjonowania firmy.

Wdrożenie Kaizen daje konkretne rezultaty w procesie przygotowania inwestycji do sprzedaży, promocji inwestycji i podczas samej sprzedaży, m.in. :

  • orientację na klienta i lepsze dopasowanie oferty do jego potrzeb,
  • poprawę jakości pracy biur sprzedaży,
  • skrócenie czasu realizacji działań marketingowych i redukcję kosztów,
  • przejrzyste kryteria oceny pracowników i systemy motywacyjne,
  • lepsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury.

Te wszystkie korzyści mają oczywiście na celu cel nadrzędny: zwiększenie efektywności sprzedaży. Nie wystarczy do tego wola zarządu, potrzeba jeszcze zaangażowania pracowników w procesy realizowane w firmie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  Wypracowane standardy w organizacji powinny podlegać stałej weryfikacji pod kątem ich skuteczności i efektywności. W istocie chodzi o włączenie krytycznego myślenia w procesie decyzyjnym, a to wszystko w celu stałej poprawy jakości pracy. Można rzec, że Kaizen jest w kontrze do automatyzacji pracy, ponieważ w tej metodzie nic nie jest doskonałe i może zawsze podlegać usprawnieniu.

Metoda Kaizen to kultura ciągłego doskonalenia, opierająca się na 10 ogólnych zasadach, które nawołują do otwartości, elastyczności i dociekliwości w działaniach. Jednak zasady Kaizen to tylko drogowskazy. Ważne jest codzienne podążanie ich drogą w swojej organizacji. Pomocne do tego celu może być stworzenie tzw. skrzynki pomysłów. Każdy pomysł powinien być przeanalizowany przez koordynatora Kaizen, w porozumieniu z kierownikiem projektu i zarządem firmy/ inwestorem. Nie można zapomnieć o nagrodach dla autorów najlepszych usprawnień. Pamiętaj, że ta metoda zadziała tylko wtedy, gdy pracownicy przekonają się, że wybrane usprawnienia są rzeczywiście wdrażane.

Korzystamy z metody Kaizen w marketingu dla branży deweloperskiej

Możemy pomóc w zbudowaniu w Twojej firmie kultury pracy opartej na Kaizen.  W naszej agencji metoda jest realizowana z powodzeniem od kilku lat.  Istotne jest, aby w tym procesie uczestniczyli wszyscy pracownicy.

Jako wyspecjalizowana agencja wdrażamy takie działania, które są przydatne w marketingu dla branży deweloperskiej. Korzystamy z metody Kaizen, aby te działania dodatkowo wzmocnić, aby  ich efekty były lepsze.

Kiedy realizujemy kampanię marketingową, regularnie analizujemy jej wyniki i wprowadzamy stopniowe zmiany, jeśli widzimy, że coś nie działa tak, jak zostało zaplanowane. Cały czas usprawniamy kampanię i doskonalimy ją małymi krokami, a zatem nie zmieniamy od razu wszystkiego, tylko dajemy każdemu działaniu szansę.

Prowadzimy kompleksowe kampanie marketingowe, ale wszystkim jej elementom  poświęcamy uwagę z osobna i analizujemy ich skuteczność pod kątem całościowego efektu. Obserwacja, analiza i wnioski to elementy metody Kaizen, które wykorzystujemy w praktyce. Nasze działania są jednak poprzedzone wcześniejszym przemyśleniem całości i dokładnym planem, dlatego w kolejnych etapach tylko je poprawiamy, nie przeprowadzając radykalnej rewolucji.

Metoda Kaizen sprawdza się również w przypadku indywidualnych konsultacji z ekspertem IAM oraz prowadzonych przez nas szkoleń on-line, które stanowią kompendium wiedzy ułożonej w logiczny cykl umożliwiający nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu budowania strategii marek, optymalizacji marketingu i zwiększenia sprzedaży.

Zajmiemy się kompleksowym marketingiem Twojej inwestycji deweloperskiej

W naszej agencji, przez lata doświadczeń, wypracowaliśmy zestaw działań, których wdrożenie podnosi projekty biznesowe na wyższy poziom rozwoju. W ofercie mamy pełny katalog działań marketingowych niezbędnych w procesie komercjalizacji inwestycji mieszkaniowej: od analiz marketingowych i wyboru lokalizacji przyszłej inwestycji, poprzez wszystkie stopnie jej przygotowania, wsparcie realizacji i plan marketingowy do finalnej komercjalizacji  oraz obsługi posprzedażowej.

Zaproponujemy sprawdzone narzędzia i skuteczne rozwiązania, które przyczynią się do lepszego rozpoznania grup docelowych, podkreślą zalety inwestycji i w konsekwencji doprowadzą do jej szybszej sprzedaży. Jako działająca od 15 lat agencja marketingowa jesteśmy kreatywni, solidni i terminowi, ale nade wszystko – skuteczni.

Skonsultuj się z ekspertem Kaizen

Zaufali nam

Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam
Zaufali nam

Dowiedz się jak zwiększamy wartość inwestycji deweloperskich oraz generujemy wysokiej jakości leady sprzedażowe

Bezpłatna konsultacja
Kontakt